Verket Teens

Träning för de lite äldre barnen, tonåringarna.


I Verket Teens tränar barn mellan 12-14 år.
Målet med Teensgruppen är att de skall få träna för att få ett så brett rörelsemönster som möjligt. Här får de en tydlig inblick vad funktionell träning innebär och får även lära sig olika funktionella övningar i hög intensitet.

Det är viktigt för oss att visa att träningen kan vara rolig och varierande. 

Vi använder samma utrustning som för de vuxna atleterna men vi skalar ner vikt och intensitet.

dont hide